Привет!

Платон в своята творба “Република” дефинира политиката като система за управление и действие при организацията на обществения ред. Аристотел разпознава четири вида политики на управление на обществото: олигархия, демокрация, тирания и тимокрация (timocracy). Съвременната дефиниция на думата политика засяга решенията и действията на даден субект върху начините и устройството на обществото, които се прилагат еднакво … More Привет!